Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zaloguj
Search across all blogs: 
Rotator Newsletter
  • Resocjalizacja
  • Budynek
  • Studenci
  • slajd3
  • Dzieci1
  • slajd 7

Stefan T. Kwiatkowski

Magister psychologii – absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2012); adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej.

Zainteresowania naukowe: psychologia i pedagogika pracy, psychologia społeczna, pedeutologia.

Publikacje: