Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zaloguj
Search across all blogs: 
Rotator Newsletter
  • MAGISTERSKIE2016
  • LICENCJACKIE2016
  • PODYPLOMOWE2016
  • WP2016

Stefan T. Kwiatkowski

Magister psychologii – absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2012); adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej.

Zainteresowania naukowe: psychologia i pedagogika pracy, psychologia społeczna, pedeutologia.

Publikacje: